Gjeni zonën ku ndodheni dhe klikoni për më shumë informacion.

Qendra për përkrahje të familjeve kujdestare Shkup

Emri: Institucioni publik 11 Tetori – Shkup
Rruga: Vasil Gjorgov numër 25, 1000 Shkup
Telefon fiks: 02 3113 254
Email: judd-sk@mtsp.gov.mk, zgrizuvackisemejstva@mtsp.gov.mk

Përgjegjës për të mbuluar komunat e mëposhtme: Skopje (Aerodrom, Ilinden, Petrovec), Gostivar, Kumanovo, Tetovo, Kriva Palanka, Kratovo, Pehcevo, Delchevo, Vinica, Berovo, Ship, Probishtip and Kochani

Na kontaktoni

Qendra për përkrahje të familjeve kujdestare Manastir

Emri: Institucion publik Shtëpia për foshnja dhe fëmijë të vegjël – Manastir
Rruga: rr. “Brigada të Rinisë” Nr.2, 7000 Manastir
Telefon fiks: 047 253 339
Telefon celular: 075 919 973
Email: zgrizuvacki.bitola@mtsp.gov.mk, judomzadoencinja@yahoo.com juddmd-bt@mtsp.gov.mk

Përgjegjës për të mbuluar komunat e mëposhtme: Bitola, Demir Hisar, Prilep, Krushevo, Kichevo, Makedonski Brod, Resen, Debar, Ohrid and Struga 

Na kontaktoni

Qendra për përkrahje të familjeve kujdestare “SOS Fshati i Fëmijëve” – ​​Shkup

Rruga: Finska numër 131,1000 Shkup
Telefon celular: 075 277 447
Email: zgrizuvanje@sos.org.mk

Na kontaktoni