Состојба – згрижувачки семејства и сместени корисници период Декември,2023-Февруари,2024 година

Вкупен број на згрижувачки семејства – Декември, 2023 година, 361 згрижувачко семејство, Јануари, 2024 година вкупно 361 згрижувачко семејство и Февруари, 2024 година вкупно 358 згрижувачки семејства. Вкупен број на згрижени корисници – Декември, 2023 година вкупно 594 сместени корисници, Јануари, 2024 година вкупно 596 сместени корисници и Јануари, 2024 година вкупно 603 сместени корисници.