ОБУКА- Педијатриска прва помош

На ден 20.09.2023 година во соработка со Link Across Macedonia и ЈУ Меѓуопштински Центар за социјална работа на град Скопје се реализираше и успешно заврши втората по ред обука за згрижувачки семејства – Обука за педијатриска прва помош .

Продолжуваме со заедничка соработка да ја даваме потребната поддршка на згрижвачките семејства со цел поуспешно да се справат со сите можни ризици при грижа на дете/лице.